[1]
Siregar, I. 2022. Tahnik dalam Persfektip Hadis (Studi Analisis Sanad Musnad Ahmad Ibn Hanbal dan Sunan At-Turmudzi). Jurnal Pendidikan Tambusai. 6, 3 (Jul. 2022), 13679–13687. DOI:https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4491.