[1]
Larasani, N. , Yeni, I. and Mayar, F. 2020. Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Kepercayaan Diri Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak. Jurnal Pendidikan Tambusai. 4, 3 (Oct. 2020), 2368–2374. DOI:https://doi.org/10.31004/jptam.v4i3.718.