[1]
Guspriyanti, M. and Mahyuddin, N. 2023. Pelaksanaan Penilaian Perkembangan Motorik Halus Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Adzkia III Kota Padang . Jurnal Pendidikan Tambusai. 7, 2 (Aug. 2023). DOI:https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9210.