(1)
Novela, S. R. FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GURU DALAM PELAKSANAAAN PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS RENDAH. jptam 2019, 3, 1095-1101.