(1)
Siregar, I. Tahnik Dalam Persfektip Hadis (Studi Analisis Sanad Musnad Ahmad Ibn Hanbal Dan Sunan At-Turmudzi). jptam 2022, 6, 13679-13687.