(1)
Hasibuan, A.; Aisiah, A. PELAKSANAAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMA A KOTA PADANG. jptam 2020, 4, 434-444.