(1)
Larasani, N. .; Yeni, I. .; Mayar, F. . Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Kepercayaan Diri Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak. jptam 2020, 4, 2368-2374.