(1)
Guspriyanti, M.; Mahyuddin, N. Pelaksanaan Penilaian Perkembangan Motorik Halus Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Adzkia III Kota Padang. jptam 2023, 7.