Warrahmah, A. P. ., & Erlangga, R. A. . (2023). Analisis Bahasa pada Anak Usia 4 Tahun Menilik dari Aspek Semantik dengan Berbantuan Media Card. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2547–2550. https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5603