Larasani, N. ., Yeni, I. ., & Mayar, F. . (2020). Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Kepercayaan Diri Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak. Jurnal Pendidikan Tambusai, 4(3), 2368–2374. https://doi.org/10.31004/jptam.v4i3.718