Rambe, H., Zulhammi, Z., & Hasibuan, Z. E. . (2023). Straregi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Asrama Terpadu di Madrasah Aliyah Negeri 2 Padangsidimpuan. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2), 10059–10065. https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.7939