Guspriyanti, M., & Mahyuddin, N. (2023). Pelaksanaan Penilaian Perkembangan Motorik Halus Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Adzkia III Kota Padang . Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2). https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9210