YUSUF, Z. M. .; AWANGGA, R. M. . Clean Arsitektur. Jurnal Pendidikan Tambusai, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 8667–8676, 2023. DOI: 10.31004/jptam.v7i2.7605. Disponível em: https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/7605. Acesso em: 4 mar. 2024.