Syawal, Sahrul. 2022. “Landasan Pendidikan Dalam Perspektif Budaya (Kajian Pendidikan Dan Budaya Toraja Ma’ Nene)”. Jurnal Pendidikan Tambusai 6 (3):14087-94. https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.3150.