Azizah, Azizah, and Farida Mayar. 2020. “PERAN PENDIDIK DAN ORANG TUA DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN SENI ANAK USIA DINI: Azizah Azizah, Farida Mayar”. Jurnal Pendidikan Tambusai 3 (3):1440-44. https://doi.org/10.31004/jptam.v3i6.380.