Siregar, Idris. 2022. “Tahnik Dalam Persfektip Hadis (Studi Analisis Sanad Musnad Ahmad Ibn Hanbal Dan Sunan At-Turmudzi)”. Jurnal Pendidikan Tambusai 6 (3):13679-87. https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4491.