Hasibuan, Ainun, and Aisiah Aisiah. 2020. “PELAKSANAAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMA A KOTA PADANG”. Jurnal Pendidikan Tambusai 4 (1), 434-44. https://doi.org/10.31004/jptam.v4i1.480.