Launuru, Muhammad Idul. 2023. “Keyakinan Sesajian Langasa Nenek Mahu Bagi Masyarakat Negeri Seith Kecamatan Leihitu Maluku Tengah”. Jurnal Pendidikan Tambusai 7 (1):353-60. https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5302.