Febriani, Delfi, and Rahmatina Rahmatina. 2020. “Peningkatan Proses Pembelajaran Tematik Terpadu Dengan Menggunakan Model Problem Based Learning Di Kelas V Sekolah Dasar”. Jurnal Pendidikan Tambusai 4 (3):2354-59. https://doi.org/10.31004/jptam.v4i3.716.