Larasani, Novita, Indra Yeni, and Farida Mayar. 2020. “Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Kepercayaan Diri Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak”. Jurnal Pendidikan Tambusai 4 (3):2368-74. https://doi.org/10.31004/jptam.v4i3.718.