Guspriyanti, Mira, and Nenny Mahyuddin. 2023. “Pelaksanaan Penilaian Perkembangan Motorik Halus Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Adzkia III Kota Padang”. Jurnal Pendidikan Tambusai 7 (2). https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9210.