Launuru, M. I. . (2023) “Keyakinan Sesajian Langasa Nenek Mahu bagi Masyarakat Negeri Seith Kecamatan Leihitu Maluku Tengah”, Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), pp. 353–360. doi: 10.31004/jptam.v7i1.5302.