Larasani, N. ., Yeni, I. . and Mayar, F. . (2020) “Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Kepercayaan Diri Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak”, Jurnal Pendidikan Tambusai, 4(3), pp. 2368–2374. doi: 10.31004/jptam.v4i3.718.