Hayon, D. R. . and Toulwala, R. B. (2023) “Pemberdayaan Perempuan pada Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Desa Kelisamba”, Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2), pp. 10269–10274. doi: 10.31004/jptam.v7i2.7984.