Piping Perlina and Nurhafizah (2020) “Pengembangan Perilaku Sosial Anak dalam Aspek Kerjasama di Taman Kanak-kanak”, Jurnal Pendidikan Tambusai, 4(3), pp. 3071–3082. doi: 10.31004/jptam.v4i3.812.