Guspriyanti, M. and Mahyuddin, N. (2023) “Pelaksanaan Penilaian Perkembangan Motorik Halus Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Adzkia III Kota Padang ”, Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2). doi: 10.31004/jptam.v7i2.9210.