[1]
N. Anisa and M. Murniyetti, “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Membina Akhlak dan Mengatasi Kenakalan Pada Anak di SD Negeri 12 Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam”, jptam, vol. 5, no. 3, pp. 9679–9685, Dec. 2021.