[1]
S. Novela, “FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GURU DALAM PELAKSANAAAN PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS RENDAH”, jptam, vol. 3, no. 5, pp. 1095-1101, Sep. 2019.