[1]
M. Feronika, “PENINGKATAN KEMAMPUAN ANAK MENGENAL KONSEP BILANGAN MELALUI MEDIA KAUS KAKI FLANEL DI TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) GAUNG KOTA PADANG”, jptam, vol. 4, no. 1, pp. 27-32, Jan. 2020.