[1]
S. Syafriati and W. . Nelmira, “Pengembangan Media Video Pembuatan Belahan Mata Pelajaran Teknologi Menjahit”, jptam, vol. 7, no. 1, pp. 335–342, Jan. 2023.