[1]
M. I. . Launuru, “Keyakinan Sesajian Langasa Nenek Mahu bagi Masyarakat Negeri Seith Kecamatan Leihitu Maluku Tengah”, jptam, vol. 7, no. 1, pp. 353–360, Jan. 2023.