[1]
N. . Larasani, I. . Yeni, and F. . Mayar, “Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Kepercayaan Diri Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak”, jptam, vol. 4, no. 3, pp. 2368–2374, Oct. 2020.