[1]
H. Umar, K. D. M. . Purnomo, M. Hastuti, D. Wangania, and H. Rumengan, “Hubungan Gaya Kepemimpinan Transformasional dengan Semangat Kerja Karyawan di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) ”, jptam, vol. 7, no. 2, pp. 6764–6768, Jun. 2023.