[1]
M. Guspriyanti and N. Mahyuddin, “Pelaksanaan Penilaian Perkembangan Motorik Halus Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Adzkia III Kota Padang ”, jptam, vol. 7, no. 2, Aug. 2023.