[1]
S. M. . Rangkuti and Y. Idrus, “Hubungan Minat Belajar Dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran Menghias Busana Siswa Kelas XI Jurusan Tata Busana SMK Negeri 6 Padang”, jptam, vol. 5, no. 1, pp. 386–394, Feb. 2021.