Wijaya, C. ., E. J. . Duwiska, S. . Khodijah, A. F. . Hasian Dalimunthe, M. R. . Ramadhani, N. Nurdalila, and F. . Rambe. “Peranan Komunikasi Organisasi Bagi Kepemimpinan Organisasi Di MTs Al-Ikhlas Sidodadi Ramunia”. Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 6, no. 3, July 2022, pp. 13737-4, doi:10.31004/jptam.v6i3.4500.