Hasibuan, A., and A. Aisiah. “PELAKSANAAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMA A KOTA PADANG”. Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 4, no. 1, May 2020, pp. 434-4, doi:10.31004/jptam.v4i1.480.