Launuru, M. I. . “Keyakinan Sesajian Langasa Nenek Mahu Bagi Masyarakat Negeri Seith Kecamatan Leihitu Maluku Tengah”. Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 7, no. 1, Jan. 2023, pp. 353-60, doi:10.31004/jptam.v7i1.5302.