Larasani, N. ., I. . Yeni, and F. . Mayar. “Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Kepercayaan Diri Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak”. Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 4, no. 3, Oct. 2020, pp. 2368-74, doi:10.31004/jptam.v4i3.718.