Rambe, H., Z. Zulhammi, and Z. E. . Hasibuan. “Straregi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Asrama Terpadu Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Padangsidimpuan”. Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 7, no. 2, July 2023, pp. 10059-65, doi:10.31004/jptam.v7i2.7939.