Siregar, J. A. ., A. Anhar, and S. Fikri. “Penerapan Panca Jiwa Dalam Kehidupan Sehari-Hari Santri Di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Lumut Tapanuli Tengah Sumatera Utara”. Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 7, no. 2, Aug. 2023, pp. 13532-9, doi:10.31004/jptam.v7i2.8547.