Guspriyanti, M., and N. Mahyuddin. “Pelaksanaan Penilaian Perkembangan Motorik Halus Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Adzkia III Kota Padang”. Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 7, no. 2, Aug. 2023, doi:10.31004/jptam.v7i2.9210.