Rangkuti, S. M. ., and Y. Idrus. “Hubungan Minat Belajar Dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran Menghias Busana Siswa Kelas XI Jurusan Tata Busana SMK Negeri 6 Padang”. Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 5, no. 1, Feb. 2021, pp. 386-94, doi:10.31004/jptam.v5i1.960.