Hasibuan, Ainun, and Aisiah Aisiah. “PELAKSANAAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMA A KOTA PADANG”. Jurnal Pendidikan Tambusai 4, no. 1 (May 20, 2020): 434-444. Accessed July 3, 2020. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/480.