Guspriyanti, Mira, and Nenny Mahyuddin. “Pelaksanaan Penilaian Perkembangan Motorik Halus Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Adzkia III Kota Padang”. Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 2 (August 26, 2023). Accessed July 16, 2024. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9210.