1.
Guspriyanti M, Mahyuddin N. Pelaksanaan Penilaian Perkembangan Motorik Halus Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Adzkia III Kota Padang . jptam [Internet]. 2023 Aug. 26 [cited 2024 Jul. 16];7(2). Available from: https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9210