DOI: https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1

Published: 2019-02-19

DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.197
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.199
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.202
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.203
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.204
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.205
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.206
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.207
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.208
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.209
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.210
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.211
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.212
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.213
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.214
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.215
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.216
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.217
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.218
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.219
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.222
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.223
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.224
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.225
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.226
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.227
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.228
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.229
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.230
DOI : https://doi.org/10.31004/jptam.v3i1.231